THỰC ĐƠN CƠM TẤM KIỀU GIANG


Chúng tôi mở cửa đón khách liên tục từ 10h-22h, có điều hòa mát lạnh.

* Lưu ý : Các món canh, các món rau thay đổi theo ngày trong tuần